Cái kết đắng cho em điệp viên nằm vùng Tsubasa Amami

#1 Zoom+ Download

Cái kết đắng cho em điệp viên nằm vùng Tsubasa Amami: Tsubasa Amami người phụ nữ này là một cô người đã có gia đình cũng là điệp viên. Nhưng xui thay cho em nó phải khi phải đi nằm vùng cưới một tên tội phạm, để hiểu rõ cũng như giúp cho việc điều tra thuận lợi hơn. Chưa thấy điều tra được cái gì, Tsubasa Amami đã bị tên biến thái này nện cho ra trò, từ phòng khách cho tới phòng vệ sinh em nó diễn khá đạt, liệu có mọi được tin tức gì hay không, hay tên cáo già kia đã biết mọi chuyện, mời anh em cùng đón xem!!!