Mitani Akari bị hiếp dâm bởi tên cuồng dâm biến thái

#1 Zoom+ Download

Mitani Akari bị hiếp dâm bởi tên cuồng dâm biến thái: Mitani Akari đã có một người chồng, và có một cuộc sống giá định hạnh phúc. Nhưng điều đó là trước khi Mitani Akari xảy ra một biến cố, cô bị một tên lạ mặt cuồng dâm, bước đầu người đàn ông này chỉ đến và để tống tiền cô thôi, nhưng quen mui muốn đơm luôn cả em nó cơ. Sau nhiều lần dình dập cuối cùng anh ta cũng lẻn vào được nhà Mitani Akari, và những điều bất ngờ đã xảy ra, em nó bị nện cho tơi tả, đặc biệt là có cả anh chồng ở nhà mà tên trộm này vẫn làm nhũng trò này được, liệu mọi chuyện rồi sẽ diễn biến ra sao, Mitani Akari có được giải thoát hay không, mời anh em cùng đón xem!!!